Olemme osa Coronariaa

Vie kielesi kuntosalille!

Kieli on lihas ja sen voimaa voi harjoitella kuten muitakin kehomme lihaksia. Kielen voimaa tarvitaan syömiseen, juomiseen ja puhumiseen. Kielen voiman säilyminen on erittäin tärkeää. Jos voima on heikentynyt, vaikuttaa se kaikkiin näihin edellä mainittuihin toimintoihin ja ennen kaikkea syömisen turvallisuuteen. 

MIKSI KIELEN LIHASVOIMAA TULEE VAHVISTAA?

Kielen lihasvoima vähenee normaaliväestössä aivan kuten muidenkin lihasten voima. Kielen lihasvoima heikentyy ikääntymisen myötä. Kielen lihasten heikkoutta esiintyy useissa eri sairausryhmissä, mm. etenevissä neurologisissa taudeissa sekä kaulan ja suun alueen syövissä.

KIELEN LIHASVOIMAA VOI LISÄTÄ

Kielen lihasvoimaa voidaan lisätä harjoittelemalla. Kaikki hyötyvät lihaskunnon säännöllisestä harjoittamisesta. Kielen lihasvoiman harjoittelu ennaltaehkäisee monia eri sairauksia. On siis erittäin tärkeää viedä myös kielesi kuntosalille!

KENEN TULISI HARJOITELLA KIELEN LIHASVOIMAA

Kaikkien, jotka haluavat lisätä kielen lihasvoimaa tai joilla kielen lihasten voima on heikentynyt, tulisi tehdä kielen lihasvoimaharjoittelua. Jokainen hyötyy lihasharjoittelusta. Useat tutkimukset todistavat kielen lihasvoiman vähentyvän ikääntyessä. Etenkin ikääntyvien ihmisten tulee harjoittaa säännöllisesti kielen lihaksia. Yli 60 vuotiaista 14% esiintyy nielemisen vaikeutta.

Jos usein yskit syödessäsi, joudut kakomaan tai tuntuu, että ruoka menee ”väärään kurkkuun”, on syytä hakeutua asiantuntijan tutkittavaksi. Syy voi olla, että kielesi lihasvoima on heikentynyt liikaa.

Stierwalt & Youmans (2007) toteavat, että potilailla, joilla on nielemisvaikeus, on selvästi pienentynyt kielen lihasvoima verrattuna normaaliin väestöön.

Kielen lihasvoiman vähenemistä ja dysfagiaa eli nielemisen vaikeutta aiheuttavat:

  • Ikääntyminen
  • Äkilliset aivoverenkiertohäiriöt (aivoinfarkti, aivoverenvuoto)
  • Aivovammat, CP-vamma (cerebral palsy)
  • Neurologiset rappeuttavat sairaudet, kuten Parkinsonin tauti, ALS, Huntingtonin tauti, myasthenia gravis, MS-tauti, Alzheimerin tauti, Duchenne, SMA
  • Suun ja kurkun alueen syöpäkasvaimet ja leikkaukset

Säännöllinen harjoittelu lisää kielen lihasvoimaa; seurauksena on turvallisempi ja nautittavampi ruokailu ja nieleminen!

MITEN KIELEN VOIMAA SITTEN VOI HARJOITELLA?

Kielellä tehdään erilaisia liikkeitä, joita samalla vastustetaan. Liikettä voi vastustaa tavallisilla päivittäistavaroilla, kuten lusikalla, pyykkipojalla tai muulla suuhun mukavasti sopivalla välineellä. Niiden on kuitenkin oltava turvallisia ja sopivia suuhun. Ne eivät saa vahingoittaa hampaita!

Kielen voimaharjoitteluun on saatavana myös erityisiä kielen harjoitusvälineitä. Niitä käytetään esimerkiksi Terapanda ® harjoitusohjelmassa, joka tulee markkinoille syyskuun alussa. Se on Terapeijan Syömisklinikan terapeuttien Hanna Helmisen (OPT taso 4) ja Eija Helmisen (OPT taso 4) kehittämä viisiportainen harjoitus- ja kuntoutusohjelma. Harjoitusvälineellä painetaan kielellä vasten kovaa kitalakea.

Välineitä on viittä eri vastusta vähän samaan malliin kuin kuntosalilla on eri painoisia käsipainoja. Kielellä painetaan välinettä vasten kitalakea rytmikkäästi ja tehdään eripituisia sarjoja.

Hanna Helminen

Hanna Helminen

Fysioterapeutti, AMK, NDT-Bobath, BBAT, OPT4, SOS-terapeutti

Hanna Helminen on lymfaterapeutti, oraalimotoriikan ja syömisen
asiantuntija. Hän on erikoistunut myös psykofyysiseen fysioterapiaan.

Hanna on tehnyt suun ja kasvojen alueen ja syömisen kuntoutusta lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta 2010. Hän  on Terapeijan syömisklinikan terapeutti. Hanna opiskelee Jyväskylän yliopistossa terveystieteitä pääaineenaan fysioterapia.  Hän on tehnyt terveystieteiden kandidaatintutkielmansa kielen voimaharjoittelusta aikuisväestöllä.

Hanna on kouluttautunut suun ja kasvojen alueen kuntoutuksessa erittäin paljon ja monipuolisesti. Hän on kansainvälisen nielemisjärjestö ESSD jäsen.
Hän on suorittanut arvostetun amerikkalaisen Oral Placement Therapy -menetelmän (OPT) tason 4. Euroopassa oli vuonna 2016  vain kahdeksan OPT tason 4 terapeuttia,  ja vain kaksi fysioterapeuttia maailmassa on suorittanut tason 4.

Hanna on suorittanut arvostetun Debra Beckmanin oraalimotoriikan koulutuksen Yhdysvalloissa, Sequental Oral Sensory -koulutuksen (SOS) ja Neurodevelopmental Therapy -koulutuksen (NDT) Englannissa. Hän on ollut amerikkalaisten syömisasiantuntijoiden puheterapeutti Diane Bahrin, puheterapeutti Renee Roy Hillin  ja toimintaterapeutti Marcha Dunn Kleinin ohjauksessa.

Hanna on kansainvälisen Faskiamanipulaatio ® -menetelmän tason I terapeutti.

Hanna on kehittänyt yhdessä Eija Helmisen kanssa viisiportaisen kielen Terapanda ® voimaharjoittelu ohjelman.
Hanna kouluttaa puheterapeutteja, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja ja muita alan ammattilaisia.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *