Olemme osa Coronariaa

Vuorovaikutusryhmä

Terapeijan Lasten Ryhmäkuntoutusmalli ”TLR” on sovellettu Webster-Strattonin ”Incredible Years” (Ihmeelliset vuodet) menetelmästä. Tämä menetelmä on laadittu mm. niille lapsille, joilla on pulmia sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa ikätovereiden kanssa. Moni ryhmään tulevista lapsista on aiemmin ollut yksilöterapiassa, mutta se ei ole ryhmään pääsyn edellytys. Ryhmän ohjaajina toimivat ”Incredible Years”- koulutuksen käyneet puhe- ja toimintaterapeutti.

Ryhmäkertoja toteutetaan 10x syksyllä ja 10x keväällä. Lisäksi ryhmänohjaajat tapaavat myös vanhempia. Lähettävältä taholta ja vanhemmilta saamme kullekin lapselle yksilölliset tavoitteet ja niiden pohjalta laadimme ryhmän tavoitteet.

Edellinen kolmen alakouluikäisen lapsen ryhmä kesti kaksi vuotta. Tavoitteenamme oli harjoitella ja vahvistaa erilaisten leikkien, pelien ja tehtävien avulla kaverisuhdetaitoja. Ryhmä kokoontui kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Ryhmän rakenne ja toimintatavat oli ennalta mietitty ja näissä rajoissa lapsilla oli hyvä mahdollisuus vaikuttaa toimintojen sisältöihin. Tapasimme vanhempia erikseen useamman kerran. Lähettävän tahon hoitoneuvotteluja järjestettiin kaksi kertaa vuodessa.

Lapset kehittyivät ryhmäkuntoutuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmäkuntoutus sai hyvää palautetta sekä perheiltä että lähettävältä taholta. Suurin kiitos näkyi siinä, että lapset itse näkivät muutoksen itsessään ja omassa toiminnassaan.

Seuraava ryhmä 7-9- vuotiaille lapsille alkaa syksyllä 2015 Terapiakeskus Terapeijassa.

Mukavaa jos kiinnostuitte!

Jaana Lagercrantz
Toimintaterapeutti
040-5266479
jaana.lagercrantz (at) terapeija.fi

Virpi Varpela
Puheterapeutti
040-5270535
virpi.varpela (at) terapeija.fi